Правознавство

Підручник «Правознавство» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. У реалізації проекту беруть участь наукові колективи кращих навчальних закладів України, причому кожен підручник — результат спільної роботи представників різних ВНЗ нашої країни. У підручнику викладено основні актуальні питання з теорії держави і права та провідних галузей українського законодавства, що дає можливість зрозуміти складні проблеми конституційного процесу, державного будівництва та правового регулювання відносин у багатьох сферах суспільного життя, а також порядок та встановлені законодавством вимоги щодо захисту порушених прав. Підручник підготовлено на основі чинного законодавства України та практики його застосування. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами правознавства.

Анотація

Підручник «Правознавство» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. Уреалізації проекту беруть участь наукові колективи кращих навчальних закладів України, причому кожен підручник — результат спільної роботи представників різних ВНЗ нашої країни.

У підручнику викладено основні актуальні питання з теорії держави і права та провідних галузей українського законодавства, що дає можливість зрозуміти складні проб­леми конституційного процесу, державного бу­дівництва та правового регулювання відносин у багатьох сферах суспільного життя, а також порядок та встановлені законодавством вимоги щодо захисту порушених прав.

Підручник підготовлено на основі чинного законодавства України та практики його застосування.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами правознавства.

Правознавство

Передмова

Конституція України проголошує, що Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова дер­жава.

Ідея правової держави — ідея сучасної епохи, послідовної демократизації суспільства. Вона сприяє розумінню вихідної, вирішальної ролі громадянського суспільства в історії людства та утвердженню соціальної цінності держави і права, котрі мають забезпечувати життєдіяльність су­спільства.

У загальноцивілізаційному аспекті держава покликана бути публічною організацією, яка представляє народ країни і здійснює управління справами від його імені та в його інтересах. Держава — це суверенна політико-територіальна організація публічної влади певних соціальних сил, яка має апарат управління і примусу, здатна робити свої веління загальнообов’язковими і виконувати як загальносоці­альні, так і спеціальні функції тощо. Право такоюж мірою, як і держава, стає супутником громадянського суспільства, суспільним регулятором, відбиваючи уявлення суспільства про свободу та справедливість.

Сьогодні кожен громадянин розуміє актуальність та зна­чущість процесу побудови громадянського суспільства та правової держави в Україні. Цей процес передбачає необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Таким чином, великого значення набуває правове виховання, адже без глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина стає неможливим еволюційний та ефективний розвиток жодного суспільства.

Зміни, що останнім часом відбуваються в соціально-економічній сфері, безпосередньо стосуються кожного гро­мадянина нашої країни, тому потребують підготовки висококваліфікованих фахівців.

У підручнику викладено основні актуальні питання з теорії держави і права та провідних галузей українського законодавства, що дає можливість зрозуміти складні проблеми держави і права, конституційного процесу, державного будівництва та правового регулювання відносин у багатьох галузях суспільного життя, а також порядок та встановлені законодавством вимоги щодо захисту порушених прав.

Підручник підготовлено на основі чинного законодав­ства України та практики його застосування.

Читати далі