Філософія

Пропонований підручник з філософії розрахований на студент ів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філо софії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.

Анотація

Пропонований підручник з філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філософії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.

ФІЛОСОФІЯ

Передмова

Філософія — це особлива галузь знання. їй притаманне прагнення відкрити глибинні основи природних систем, соціальних подій та людського мислення. Вона репрезентує багатостороннє, складне, динамічне людське життя. Саме тому філософія привертає увагу та інтерес багатьох — як фахівців, так і пересічних людей. Як і будь-яка галузь знання, філософія представляє світ через свої проблеми, принципи й поняття. Вони є результатом тривалої історії філософського пізнання світу, творчості багатьох непересічних людей. Залучення до філософської проблематики розвиває мислення та розширює світосприйняття, що є необхідним для будь-якої людини.

Філософія не дає рецептів та безумовних схем життя, діяльності людини. Проте знайомство з її проблематикою може відкрити шляхи до відповідей на важливі життєві питання, що постають перед особистістю та соціумом. Філософія може навчити мистецтву розмислів, розмірковувань, толерантному сприйняттю думок та позицій опонентів. У контексті сучасної реальності, коли домінують фінансові та економічні виміри, філософія робить наголос на самоцінності людини незалежно від статусу та здібностей кожного. Жага пізнання, притаманна людству, живиться впевненістю: пізнаємо світ — зможемо краще прилаштуватися до нього, а можливо, і зробити його кращим.

Пропонований читачеві підручник з філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника розглядають предмет й методи філософії, простежують становлення філософії та її основних проблем, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значна увага приділена проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.

В упорядкуванні пропонованого підручника автори спиралися на багаторічний досвід викладання філософії студентам природничих і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Тому і матеріал підручника можна ефективно використовувати з урахуванням профілю факультету чи інституту. Йдеться про те, що деяким темам підручника доцільно приділити більше уваги у викладанні студентам конкретних спеціальностей. Наприклад, у викладанні для фізико-математичних спеціальностей доцільно акцентувати увагу на темах «Філософське вчення про буття», «Філософія пізнання»; для біологів та психологів — на темах «Філософське осмислення людини», «Свідомість як філософська проблема», «Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів». На гуманітарних спеціальностях центральними темами для розгляду будуть теми «Філософське осмислення людини», «Суспільство як предмет філософського розгляду», «Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів». А теми «Вступ до філософії», «Сутність філософії та особливості філософування» є загальнообов’язковими для вивчення. Матеріали підручника за обсягом можуть охоплювати один чи два семестри.

Структура підручника вибудована таким чином, що робить доступним і зрозумілим для читача непростий матеріал філософського знання. Наприкінці кожної теми наведені питання для самостійного опрацювання і запропоновані теми філософських есе. Також кожна тема має список рекомендованої літератури, на яку посилалися автори і ознайомлення з якою допоможе читачеві поглибити як знання з окремих філософських питань, так і загальнокультурне бачення розвитку філософської думки.

За останнє десятиліття в Україні вийшло друком чимало навчальних посібників і підручників з філософії, тому для ознайомлення з філософською проблематикою читач має широкий вибір. Водночас нерідко в існуючих навчальних розробках автори невиправдано багато уваги приділяють викладенню матеріалів з історії філософії. У пропонованому підручнику авторський колектив поставив собі за мету представити читачеві збалансований текст, в якому історико-філософська частина є необхідною основою для розкриття природи і особливостей філософського знання та розуміння філософської проблематики. Також автори прагнули осучаснити тематичний матеріал підручника і разом з класичними підходами до розв’язання «вічних» філософських проблем представити новітні уявлення. Авторський колектив висловлює щиру вдячність всім, хто долучився і сприяв виданню цього підручника.

Читати далі